Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Slunečních elektráren celosvětově přibývá, Česko chytá druhý dech

Po neblahé zkušenosti se solárními barony a následném útlumu se zdá, že fotovoltaika v Česku zažívá nový boom, alespoň co se týká malých elektráren. Daří se jí však i v celosvětovém měřítku, solární systémy patří k nejvýznamnějším obnovitelným zdrojům energie.

Solární panel na střeše domu

Motivací jsou úspory a dosažitelnost dotací

Malá solární elektrárna, ve které se sluneční záření díky fotovoltaickým článkům mění na elektřinu, může pokrýt třetinu až polovinu roční spotřeby energie v domácnosti. V kombinaci s tepelným čerpadlem je celková úspora ještě vyšší. Zájem o instalace fotovoltaiky na střechách rodinných domů proto stále roste. Loni se dokonce ve srovnání s předchozím rokem zdvojnásobil, především díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám. Malé solární elektrárny budují ve svých objektech také firmy, které mohou získat podporu z operačního programu Průmysl a inovace pro konkurenceschopnost.

K zelené energii se může připojit každý

Kdo nemá vlastní dům, na který by solární panely umístil, a přesto chce odebírat čistou energii, nemusí zoufat. K Elektřině Nazeleno se snadno připojí každý zájemce z jakékoliv lokality v České republice – jeho domácnost tak bude pohánět 100% zelená elektřina, která pochází pouze z malých lokálních elektráren  umístěných na střechách domů a budov. Cena zelené elektřiny je přitom srovnatelná s nabídkou elektřiny pocházející z konvenčních zdrojů.

V České republice je dnes více než 31 tisíc fotovoltaických elektráren. Nová studie společnosti EGÚ Brno, kterou v dubnu představila Solární asociace, však ukazuje, že technický potenciál je mnohem větší. České solární elektrárny by mohly mít celkový výkon až 39 gigawattů, což může představovat až 2,2 milionu malých fotovoltaických systémů na střechách a fasádách a tisíce větších solárních elektráren, vybudovaných například i na dosud nevyužitých brownfieldech.

Solární elektrárna na vodě

Evropa nezůstává pozadu, i když její prostorové i finanční možnosti jsou odlišné. Například holandský developer GroenLeven plánuje v polovině příštího roku zprovoznit největší evropskou plovoucí sluneční elektrárnu, vybudovanou v bývalé zatopené pískovně. Systém fotovoltaických panelů umístěných na speciálních pontonech bude mít výkon až 48 MW a elektřinou bude zásobovat 13 tisíc domácností.

Díky přirozenému ochlazování působením vody a možnosti polohování panelů mají plovoucí sluneční elektrárny až trojnásobný výkon oproti statickým systémům. Jejich výstavba je však nákladnější a uplatní se proto v oblastech, které se potýkají s nedostatkem místa. Kromě výroby zelené energie prospívají plovoucí elektrárny životnímu prostředí i tím, že nezabírají ornou půdu, omezují odpařování vody z vodní plochy a zastíněním hladiny brání rozmnožování sinic.

Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.