Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

PPA smlouvy promění českou energetiku

Ceny elektřiny poslední dobou strmě stoupají a další výhled je nejistý. Tato energeticky turbulentní doba ale vede českou energetiku i k něčemu pozitivnímu.

Obnovitelné zdroje jsou nyní nejen udržitelnou volbou, ale také tou nejlevnější možností. Každý, kdo má možnost postavit si pro svou vlastní spotřeba například fotovoltaiku, má nyní ideální možnost. Ušetří a zároveň pomůže snížit závislost české energetiky na fosilních palivech.

Zelená elektřina pro firmy bez vlastní střechy

Ne každý má ale vhodnou střechu pro výstavbu fotovoltaiky, a ne každá střecha dokáže plně uspokojit energetické potřeby firmy. Vhodným řešením jsou PPA smlouvy (Power Purchase Agreement). Jedná se o dlouhodobý kontrakt na 3 až 15 let o prodeji elektřiny nejčastěji z větrných nebo solárních zdrojů, které ještě nestojí, a to za předem sjednanou cenu.

Získá výrobce i spotřebitel

Na straně výrobce je tak předem daná návratnost projektu a investor není vystaven riziku výrazného poklesu cen elektřiny. Umožní projekt snadno zafinancovat, postavit, provozovat, a to v podstatě s garantovaným výnosem.

Na straně odběratele přináší PPA smlouva rovněž zajištění proti volatilitě na energetických trzích. Firma zajistí část své energetické potřeby dopředu za předem stanovenou cenu. Navíc pokryje část své spotřeby elektřinou z obnovitelných zdrojů, stává se tak udržitelnější a výrazně snižuje svou uhlíkovou stopu. A že je v českém prostředí prostor pro zlepšení obrovský.

Uhlíková stopa elektřiny z různých zdrojů

Výstavba nových zdrojů prostřednictvím PPA smluv může skutečně ozelenit český energetický mix.

Není levnější elektřiny než z větru a slunce

Obnovitelné zdroje jsou v současnosti nejlevnějším zdrojem elektřiny. Jejich výroba je sice svou povahou těžko předvídatelná, ale levnější elektřina než z větru a slunce neexistuje. Historicky byla cena elektřiny pod náklady nad výstavbu jakýchkoliv zdrojů, tento graf se ale minulý rok zásadně proměnil.

Udržitelnost se potkává s ekonomikou

V zahraničí je zkušenost s PPA projekty dlouhodobá. Historicky se uzavíraly především z důvodů udržitelnosti, nyní si ale firma často za udržitelné řešení nemusí připlatit v podstatě vůbec nic, a ještě pomůže energetické transformaci směrem k obnovitelné energii. Udržitelnost se potkává s racionálním ekonomickým rozhodnutím.

Růst cen elektřiny umožnil profitabilní výstavbu nových obnovitelných zdrojů.
Byla by škoda nevyužít příležitost, jak snížit náklady firem a současně pomoci naší planetě.

Elektřina za férovou cenu

Současné ceny elektřiny na trhu jsou nad náklady na výstavbu obnovitelných zdrojů. Měly by tedy vznikat jak houby po dešti. Částečně je to pravda, nicméně investičně náročné projekty musí mít jistotu, že se zaplatí. A zde PPA smlouvy mohou pomoci. Jak tedy najít férovou cenu? Platí, že cena se vždy odvíjí od cen na burze, žádný investor neprodá elektřinu levněji, než věří, že za ni dostane někde jinde. Co je ale férová cena je otázka bez jasné odpovědi. Zvážit se musí celá řada faktorů, technologie, velikost projektu, profil výroby, budoucí rizika a odhadnout dlouhodobý vývoj cen elektřiny. A na konci zbude ještě prostor pro vyjednávání, nyní ale mohou na smlouvě obě strany vydělat.

Nastavit férovou cenu je trochu alchymie,
ale dobrá dohoda je win-win pro obě strany.

PPA kontrakty přicházejí i na českou energetickou scénu

PPA smlouvy jsou fenomén, který v zahraničí začal již před mnoha lety a trh se stále zvětšuje. Byla by škoda stejnou příležitost nevyužít i u nás, a to především nyní, kdy na smlouvě mohou vydělat jak výrobci, tak odběratelé (ale také všichni ostatní). Krok po kroku spolu můžeme ozelenit českou energetiku a možná i ušetřit.

Připravili jsme pro vás přehled nejčastějších otázek a odpovědí. Dozvíte se v nich, jak stanovit cenu a další smluvní podmínky.

Máte možnost postavit nový zdroj a hledáte možnosti, jak projekt co nejlépe realizovat? Zaujala vás možnost odebírat elektřinu z konkrétního obnovitelného zdroje? Dejte nám vědět!

Autor: Prokop Čech, Hlavní analytik, Nano Green

Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.