Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Máte odpad? A mohli bychom ho vidět?

Odpad je jednou z největších výzev současnosti. Plýtvání chce omezit online odpadové tržiště CYRKL, které propojilo poptávku s nabídkou přesně v momentě, kdy by jinak nechtěný materiál putoval na skládku.

Cyril Klepek z odpadového tržiště CYRKL

S Cyrilem Klepkem, ředitelem a zakladatelem odpadového tržiště CYRKL, jsme se sešli v jeho kanceláři, kde pomáhá se svým desetičlenným týmem snižovat množství odpadu, které končí na skládkách. Na digitální platformě propojuje firmy, které odpad vytvářejí, s těmi, které v něm vidí hodnotnou surovinu. Zajímalo mě, jestli je stále pro české firmy překvapením, že jejich odpad může být pro jiné firmy zdrojem.

Kdybych Vás měla velmi stručně uvést, představím Vás jako zachránce odpadů. Souhlasíte?

Spíš se snažím pomáhat firmám začít nad zdroji správně uvažovat. Dobře zpracovat odpad pro mě představuje přirozenou součást podnikatelského myšlení. Už Tomáš Baťa velmi dobře věděl, že se materiály nevyhazují, ale opětovně používají nebo recyklují.

Produkujeme a spotřebováváme stále více, ale vůbec jsme nedomysleli, jak naložit s tím vším, co vyhodíme. Na světě vzniká ročně 100 miliard tun odpadu, ale jen necelá desetina se vrací do oběhu. Když s ním budeme správně zacházet, eliminovat ho, recyklovat a znovu používat, uspoříme velké množství peněz a zároveň pomůžeme planetě.

Jak měníte zažitý mýtus, že odpad patří na skládku?

Osvědčuje se podívat se na něj očima obchodníka. Firmy si totiž často neuvědomují, že to, co chtějí vyhodit, je jejich materiál, za který na vstupu draze zaplatily. Když přesně vyčíslíme, kolik lze novým přístupem k odpadu ušetřit, otevře nám to vždy cestu velkým změnám v nakládání se zdroji. U menších firem jsou to statisíce korun, větší firmy dosahují dokonce milionových úspor. Odpad ale na skládku samozřejmě nepatří především z důvodu neuvěřitelného plýtvání materiály a negativním vlivem na životní prostředí co skládky stále mají.

Jak zjišťujete, jakou hodnotu odpad má?

Na našem online tržišti je hodnota dána trhem. V rámci cirkulárního odpadového skenu pak analyzujeme materiálové toky v konkrétní firmě a zjišťujeme, jaké druhy nepotřebných zbytků vznikají. Pro každou kategorii – od plastů a textilu až po kovy – potom hledáme nejlepší možné alternativní užití. Některý odpad zachráníme před skládkováním tím, že ho doporučíme recyklovat. Největší radost nám ale dělá, když najdeme způsob, jak jeho vzniku úplně předejít.

Tržiště CYRKL nabízí způsob, jak omezit produkci odpadem

Vedle odpadových skenů nabízíte prostor na on-line odpadovém tržišti. Dnes jsem na něm našla přes 200 druhů odpadů, které hledají své uplatnění. Jak rychle ho najdou?

Každý týden máme zhruba 40 nabídek a velká část se udá do několika týdnů. Propojování původců odpadu s finálním zpracovateli děláme jak strojově, tak manuálně. Digitální nástroje umí přečíst každý inzerát a podle množství, lokality a dalších parametrů ho automaticky propojí s firmou, která by o takový materiál mohla mít zájem. Zapojila se již téměř tisícovka firem nejen z Česka, ale i dalších zemí ve střední Evropě.

Mezi inzeráty jsem nejčastěji viděla stavební materiály, plasty nebo dřevěné odřezky, ale také staré dopravní značky, kanystry a peří. Máte informace o tom, jaký bude druhý život těchto odpadů?

Nabídku máme opravdu pestrou. Odpady tvoří z největší části plast a recykláty, druhým nejčastějším je materiál ze stavby. Plast se daří daleko lépe recyklovat a vracet do oběhu. Někdy jsme s odpadem už od jeho vzniku a stojíme i u propojení s firmou, která z něho vytvoří recyklát. A ten se přes nás často nakonec prodá plastikářské společnosti, která z něho vyrábí třeba hračky. Často tedy pozorujeme celý příběh přeměny.

Slyšela jsem, že jste nedávno prodali i celý most?

Ano, nedávno jsme opravdu v Trenčíně zobchodovali železný most. Uplatnění v této transakci našly jak obrovské kovové konstrukce, tak i zvláštní materiály jako třeba jelení kůže. Tyhle specialitky nás vždycky velmi baví.

Jak mohu jednoduše posoudit, jestli můj odpadní materiál najde uplatnění?

Doporučil bych vám náš manuál cirkulárního odpadového hospodářství. Ukazujeme v něm, jak předcházet vzniku odpadu, jak ho separovat, jak vylepšit výrobní proces a také jak hledat recyklační partnery.

Mohou se na vás obrátit i obce?

S obcemi začínáme více spolupracovat. Velmi často jsou v kleštích svých odpadových firem, které jsou zároveň vlastníky skládek, kam všechen svoz rády směřují. Zapojené obce propojujeme s oprávněnými subjekty v jejich okolí, které ty odpady mohou přijmout. Mohou si dokonce zvolit, zda preferují odpad recyklovat, nebo ho energeticky využít. Obce samozřejmě motivuje úspora peněz a mnohým z nich se daří šetřit velmi efektivně. Někdy ušetří až desetinásobek oproti ostatním.

Zabýváte se i dopady na životní prostředí?

V rámci každé spolupráce vyčíslíme i pozitivní dopad na přírodu. Umíme pro každý materiál pocházející z konkrétního regionu odhadnout, jakou uhlíkovou stopu zanechá a můžeme odhadnout, jaké množství emisí CO2 se vrácením odpadu zpět do výroby uspoří. Právě v tom já vidím udržitelnost. Pracujeme na opatřeních, která jsou současně ekonomicky i environmentálně výhodná.

Nastává velmi zajímavá doba, kdy udržitelnost začínají ve firmách často prosazovat finanční ředitelé. Chtějí hledat úspory, protože vidí, že náklady na odpady se každý rok o deset až dvacet procent zvyšují.

Jste optimista, co se týká nakládání s odpady?

Jsem. Pro firmy je jednoznačně výhodné materiály nevyhazovat, ale znovu je používat. Sice pomalu, ale k lepšímu využívání druhotných surovin rozhodně směřujeme. Zároveň očekávám velkou změnu business modelů. Pro firmy bude totiž finančně zajímavé přehodnotit design produktů, odpad eliminovat, materiály repasovat a produkty opravovat. A prospěje to i naší planetě.

Jaké doporučení na závěr byste dal firmě, která chce svůj přístup k odpadům změnit?

Základ je dělat věci obyčejně správně. Podívejte se dneska na všechen svůj odpad a zjistěte, co se s ním děje, zda například některý zbytečně nekončí na skládce a nebo jestli ho nemáte neúměrně moc. Pak přichází na řadu otázka, zda mu nelze v některých případech předcházet, co má cenu třídit a komu pak vytříděný odpad prodat. S tím může pomoci i náš online odpadový rádce, který je v základní verzi zdarma. V další fázi bych doporučil provést podrobnější odpadový sken, který kromě ekologičtější odpadového managementu přináší i zajímavé úspory.

Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.