Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Jaký je náš nový tarif Nazeleno FLEXI?

Aby pro vás nebyl přechod na náš nový tarif Nazeleno FLEXI krokem do neznáma, připravili jsme odpovědi na vaše nejčastější otázky. Přečtěte si, proč je nový způsob stanovení ceny elektřiny důležitý pro čistší energetiku v Česku nebo jak se na tvoří tržní ceny elektřiny.

Naše elektřina je nadále lokální a 100% zelená

Náš nový tarif Nazeleno FLEXI je nadále složený ze 100% obnovitelných zdrojů, které vykupujeme od lokálních producentů. Za aktuálních podmínek na trhu je pro nás nemožné nakupovat elektřinu na delší období pro smlouvy na dobu neurčitou. Proto jsme se rozhodli pro zavedení transparentních cen, které jsou přímo odvozeny od tržních cen elektřiny.

Měníme způsob stanovení ceny

Ceník nového tarifu Nazeleno FLEXI je navázaný na tržní ceny, které se během dne a v průběhu roku mění v závislosti na momentální nabídce a poptávce. Za spotřebovanou elektřinu budete platit cenu, která je násobkem vaší hodinové spotřeby a ceny na energetickém trhu pro danou hodinu. Na trhu s elektřinou výrobci prodávají vyrobenou elektřinu a výsledky denního trhu každý den publikuje Operátor trhu s elektřinou. My k této tržní ceně přičteme jen malou přirážku na pokrytí našich nákladů a zajištění odpovědnosti za odchylku. Na faktuře ji najdete označenou jako cena za službu obchodu.

V energetice jsou flexibilní ceny sice novinkou, ale u jiných služeb a zboží jsme na dynamické ceny již dlouho zvyklí a běžně jejich výhody využíváme. Třeba při pořízení zájezdu na poslední chvíli za nižší cenu, nebo během happy hour v restauracích, liší se třeba i ceny vlakových jízdenek nebo letenek v závislosti na termínu či sedadle. Našimi novými tarify chceme podpořit inovativní spotřebitele, bez kterých bychom nemohli zlepšit energetiku a přiblížit se budoucnosti postavené na dostupných cenách, soběstačnosti a obnovitelných zdrojích.

Proč měníme zavedené pořádky?

Naší misí je urychlit přechod k moderní a udržitelné energetice v Česku, abychom se mohli připravit na ukončení výroby drahé elektřiny z uhlí i plynu a mohli dlouhodobě snižovat ceny energie. A to by bez přístupu k tržním cenám a možnosti přesouvat část spotřeby domácností do časů, kdy je energie levná, protože jí více vyrábějí obnovitelné zdroje, nebylo možné.

Obnovitelné zdroje nabízí velké možnosti levné a čisté elektřiny, ale protože je jejich výroba často závislá na počasí, musíme se s nimi naučit pracovat jinak než s fosilními zdroji. Čím lépe dokážeme svou spotřebu přizpůsobit aktuální výrobě, tím více ušetříme na ceně elektřiny. Aby to bylo možné i v Česku, pracujeme na chytrém a automatickém řízení Vaší spotřeby. Velmi brzy Vám tuto službu nabídneme, abyste s námi mohli tvořit novou podobu energetiky.

V čem je hlavní výhoda tarifu Nazeleno FLEXI?

Ceny naší elektřiny jsme propojili na aktuální tržní ceny. Věříme, že transparentní ceny jsou jak pro vás, tak pro výrobce dlouhodobě cenově výhodnější. Na rozdíl od fixovaných tarifů do cen nemusíme schovávat žádný polštář, kterým bychom se chránili před budoucím růstem cen. Za vaši spotřebu vám budeme účtovat cenu, která přímo vychází ze spotového trhu.

Spolu s analytiky věříme, že dlouhodobě zaplatíte za energie méně. Ceny energií rostou především vlivem napětí na Ukrajině. Až se situace podaří stabilizovat, ceny začnou opět klesat a vracet se na nižší úrovně. Snížené ceny na své faktuře uvidíte okamžitě, protože vaše cena nebude fixovaná. A flexibilní tarify navíc podporují větší využívání obnovitelných zdrojů a postupný odklon od výroby elektřiny z uhlí a plynu.

Je přechod na neustále se měnící ceny nutný?

Každá velká změna se začíná prvním odvážným krokem vpřed. A tím je zavedení flexibilních tarifů, jejichž cena se transparentně odvíjí od tržní ceny. Jsme si dobře vědomi toho, že řadu našich zákazníků, kteří preferují stálé měsíční platby, touto změnou nepotěšíme a pochopíme, když se rozhodnout od nás odejít. Na druhou stranu nás ale obrovsky těší pozitivní reakce od zákazníků, kteří transparentní ceny vítají, protože díky nim mohou využívat efektu nižších cen mimo špičku.

Jak se vyvíjí cena elektřiny na velkoobchodním trhu?

Ceny se v jednotlivých ročních obdobích a hodinách výrazně liší. Typicky jsou vyšší při ranní a večerní špičce a naopak nižší během víkendu a v průběhu dne. Rozdíly jsou také v jednotlivých obdobích roku. V zimě, kdy se spotřebovává elektřina na topení, a v létě, kdy pohání klimatizace, jsou ceny vyšší. Naopak na jaře a na podzim míváme období s nejnižšími cenami.

Vyplatí se mi přejít na spotové ceny?

Abyste si mohli porovnat, kolik s novým flexibilním tarifem pravděpodobně zaplatíte, připravili jsme pro vás interaktivní kalkulačku. Po zadání vaší spotřeby i výroby (pokud vlastníte domácí FVE), vám zobrazíme ceny za předchozích 6 měsíců a predikci pro následujících 6 měsíců na základě cen future kontraktů, které na energetické burze nejlépe predikuji cenu do budoucna.

Pro koho je flexibilní tarif vhodný?

Tarif Nazeleno FLEXI, který kopíruje vývoj cen na velkoobchodním trhu, doporučujeme například domácnostem s fotovoltaickou elektrárnou. Při růstu cen od nás získají za prodej nespotřebované energie do sítě vyšší cenu, která bude kompenzovat vyšší cenu za spotřebu elektřiny. A dále dalším domácnostem s hodinovým měřením, které nejlépe využijí efektu nižších cen mimo špičku.

Pro koho není flexibilní tarif vhodný?

Flexibilní tarif nedoporučujeme domácnostem, které preferují stálé měsíční platby a mají v měsíčním rozpočtu malou finanční rezervu. Ceny energií se totiž neustále mění a může se například stát, že následující zimní měsíce budou ceny za elektřinu vyšší než u tarifů s pevnou cenou. V dalších obdobích, především na jaře a na podzim, bývají ceny za energie naopak výrazně nižší. Spolu s analytiky nicméně předpokládáme, že cena elektřiny po stabilizaci situace na Ukrajině poklesne. V tom případě nižší ceny promítneme do vašich záloh okamžitě.

Jakou cenu za elektřinu zaplatím?

Za spotřebovanou elektřinu budete platit cenu, která vychází z ceny na energetické burze, na které výrobci prodávají vyrobenou elektřinu. Tato tržní cena se mění každou hodinu dle aktuální nabídky a poptávky a sledovat ji můžete na stránkách operátora trhu. My k této tržní ceně přičteme jen přirážku na pokrytí našich nákladů a zajištění odpovědnosti za odchylku. Na faktuře ji najdete označenou jako cena za službu obchodu. V pravidelném měsíčním vyúčtování a v zákaznickém portálu přesně uvidíte, jakou část ceny platíte za elektřinu a jakou část platíte nám.

Jak mi stanovíte cenu elektřiny, když doma nemáme chytrý elektroměr?

Pokud nemáte domácí solární elektrárnu s hodinovým měřením spotřeby a výroby, k výpočtu vaší měsíční platby použijeme typový diagram dodávek (tzv. TDD), který stanovuje operátor trhu dle vaší distribuční sazby. TDD vyjadřuje typický průběh roční spotřeby na základě provedených měření v jednotlivých hodinách u velké skupiny zákazníků s různými distribučními sazbami. Je tedy velmi přesným odhadem spotřeby v jednotlivých hodinách v průběhu roku.

Mohu se ochránit před možným rekordním růstem cen?

Tarify, které jsou navázané na tržní ceny elektřiny, jsou ze své podstaty dynamické a jejich vývoj je obtížné dopředu předvídat. Ceny energií mohou jak růst, tak klesat. Může se například stát, že následující zimní měsíce budou ceny růst a za elektřinu zaplatíte více než u tarifů s pevnou cenou. Proto flexibilní tarify nejsou vhodné pro domácnosti, které preferují stálé měsíční platby.

Nebudou ceny letos v zimě rekordně vysoké?

Žijeme v nejisté době a ceny energií mohou jak růst, tak klesat. Může se například stát, že následující zimní měsíce budou ceny růst a za elektřinu zaplatíte více než u tarifů s pevnou cenou. Proto nejsou flexibilní tarify vhodné pro každého. Ačkoliv je složité předvídat vývoj cen energií, analytici se shodují, že růst cen se zastaví, jakmile dojde ke stabilizaci geopolitické situace na Ukrajině. V ten okamžik začnou na energetickém trhu ceny opět klesat a vy uvidíte okamžitý pokles cen, protože vaše cena není fixovaná.

Jaké budu platit zálohy?

Nově budete platit každý měsíc jinou zálohu. Pokud máte chytré měření, cenu spočítáme jako vážený průměr hodinové spotřeby a hodinových cen na spotových trzích. Pokud chytré měření nemáte, k výpočtu si pomůžeme typovým diagramem dodávek (tzv. TDD), který vyjadřuje typický průběh spotřeby domácností v jednotlivých hodinách a hodinových cen na spotových trzích.

Podle čeho poznám, že mi měsíční platbu stanovíte správně. Z jakých nezávislých zdrojů si to mohu ověřit?

Transparentnost je základní vlastnost našich nových tarifů. Proto v zákaznickém portále i na webu zveřejňujeme grafy od nezávislého operátora trhu (OTE). Vývoj cen každou hodinu, den a měsíc můžete jednoduše na těchto stránkách kontrolovat.  Každý měsíc vám zašleme přehled vaší spotřeby a velkoobchodních cen a vyčíslíme, kolik za odebranou energii zaplatíte. My k této tržní ceně přičteme jen malou přirážku na pokrytí našich nákladů a zajištění odpovědnosti za odchylku. Na faktuře ji najdete označenou jako cena za službu obchodu. V pravidelném měsíčním vyúčtování a v zákaznickém portálu přesně uvidíte, jakou část ceny platíte za elektřinu a jakou část platíte nám.

Proč ceny rostou, když elektřinu odebíráte z obnovitelných zdrojů, které ji vyrábějí nejlevněji?

Obnovitelné zdroje jsou skutečně nejlevnějším zdrojem energie a jejich větší zapojení dlouhodobě přinese levnější energii pro všechny z nás. Aby se tak stalo co nejdříve, začali jsme vyvíjet unikátní platformu, která umožní spotřebovávat elektřinu v době, kdy je nejlevnější, protože ji vyrábějí právě obnovitelné zdroje. Prvním krokem na této cestě jsou právě nové flexibilní tarify, které umožní využívat efektu nižších cen mimo špičku. Podrobněji jsme princip stanovení ceny energií vysvětlili v našem článku.

Jak můžu využít nižší ceny mimo špičku, když nemám chytrý elektroměr a odečet mám jednou ročně?

Než od distributora získáte chytrý elektroměr, této možnosti využít nemůžete. My se do té doby budeme ze všech sil snažit naplnit naši vizi a digitalizovat energetiku, aby co nejvíce domácností mohlo co nejdříve chytrých služeb začít využívat.

Jak můžu získat chytrý elektroměr už dnes?

Chytré elektroměry s hodinovým měřením začnou v Česku distributoři instalovat do domácností postupně od roku 2024. Chytré měření mají aktuálně pouze firmy s větší spotřebou a domácnosti s fotovoltaikou. Již dnes si u distributora můžete chytrý elektroměr zajistit, ale jeho pořízení je zpoplatněno.

Jak to bude s vysokým a nízkým tarifem?

Sazba pro nízký a vysoký tarif bude stejná a bude odvozena od aktuální ceny na burze.  Spotřebiče pro ohřev vody nebo vytápění, které automaticky odebíraly elektrickou energii pouze z nízkého tarifu, budou spotřebovávat energii za aktuální ceny.

Jak můžu vypovědět smlouvu, když o flexibilní tarif nemám zájem?

Bude nás to sice mrzet, ale chápeme, že tarify, jejichž cena se mění každý měsíc, nejsou vhodné pro každého. S přechodem k novému dodavateli vám rádi pomůžeme. Spojte se s námi a do jednoho měsíce můžete od smlouvy odstoupit.

Za jakou cenu vykoupíte přebytky z domácí FVE?

Propojení výkupních cen FVE s aktuálními velkoobchodními cenami, je pro vás velmi dobrá zpráva. Nespotřebované přebytky od vás vykoupíme za aktuálně vysoké ceny. Vyšší výkupní cena vám bude kompenzovat vyšší cenu za spotřebu elektřiny, která je také navázaná na velkoobchodní trh. V letním období si tak prakticky vyděláte na elektřinu, kterou budete spotřebovávat v zimě.  Navíc můžete díky hodinovému měření využít efektu nižších cen mimo špičku. Hodinové ceny budete znát den dopředu a můžete tedy část své spotřeby přesunout na dobu s nejnižší cenou elektřiny.

Když vykupujete přebytky z FVE, musím od vás také odebírat elektřinu pro spotřebu?

Není to podmínka, i když bychom vám zelenou elektřinu také rádi dodávali. Pokud preferujete pouze výkup, uzavřeme spolu samostatnou smlouvu za ceny, které se odvíjejí od tržních cen.

Budou se spotové ceny týkat i plynu, který mi dodáváte?

I ceny zemního plynu plánujeme do budoucna navázat na vývoj tržních cen, aby pro vás byly co nejvíce transparentní. Zatím ale platí naše původní ceníky, které jsou zveřejněné na webových stránkách.

Je jednostranná změna smluvních podmínek v souladu s energetickým zákonem?

Změnu ceníku tarifu Nazeleno FLEXI, která se bude od 1. října 2022 týkat zákazníků, kteří s námi uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, jsme provedli s maximální zodpovědností a v souladu se všemi podmínkami, které stanoví zákon i naše všeobecné obchodní podmínky.

O změně jsme všechny zákazníky informovali koncem srpna 2022 a podrobně jsme vysvětlili všechny výhody, ale i nevýhody nového ceníku. Pro každého zákazníka jsme připravili transparentní individuální predikci předpokládaných plateb na předchozí i následující období.

Zákazníky jsme informovali o možnosti od smlouvy v jednoměsíční lhůtě uzavřenou smlouvu vypovědět.

Změna ceníku se netýká zákazníků, se kterými máme uzavřenou smlouvu s fixovanou cenou na tarif Nazeleno 24.

Je jednostranná změna smluvních podmínek v souladu s energetickým zákonem?

Jednostrannou změnu ceníku nám umožňuje článek 3.2 našich všeobecných obchodních podmínek, a to zejména z důvodu změn situace na trzích s energiemi. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny. Změnu jsme realizovali v souladu s doporučením ERÚ oznámit změnu každému zákazníkovi individuálně.

Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.