Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Jak je to s DPH u energií?

Připravili jsme pro vás stručný přehled změn týkajících se změn sazby DPH u plateb za energie.

Jaká bude DPH u energií v roce 2022?

Od ledna 2022 se vracíme do standardního režimu a platby za elektřinu a plyn vám budeme účtovat s původní sazbou DPH ve výši 21 %.

Nulová DPH u energií v listopadu a prosinci 2021

Pro poslední dva měsíce roku 2021 rozhodlo Ministerstvo financí České republiky o prominutí DPH u elektřiny a plynu, aby alespoň částečně snížilo dopad prudkého nárůstu cen energií.

K jakým změnám přesně došlo?

  • Původní sazba 21 % DPH byla na listopad a prosinec 2021 změněna na 0 % DPH.
  • Prominutí daně se týká všech zákazníků tzn. domácností, podnikatelů, plátců DPH i neplátců DPH.
  • Stávající plán záloh zůstává stejný, nedochází ke snížení záloh na listopad a prosinec. Prominutí DPH se projeví až ve vyúčtování.
  • Pro prominutí DPH je důležité, aby zálohy na listopad a prosinec byly uhrazeny v termínu splatnosti a byly připsány na náš účet v období 1. 11. 2021 – 31. 12. 2021. Pokud byla záloha uhrazená 31. 12. 2021 a na náš účet byla připsaná  až 1. 1. 2022, je již počítaná s daní.
  • Daňové doklady k platbám za listopad a prosinec 2021 vystavujeme s nulovým DPH.
  • Částka prominutí daně se vypočítává ze zúčtovaných plateb a může být max. do výše daně ze spotřeby.
  • Přijaté platby za měsíc listopad a prosinec 2021 s 0% sazbou DPH najdete ve vyúčtování v řádku „Přijaté zálohy (0 %)“, kde je uvedena 0% sazba DPH.

Nejčastěji se ptáte

Z čeho se vypočítává částka prominutí daně a kde je uvedena?

Částka prominutí daně se vypočítává ze spotřeby a přijatých plateb.

Co znamená prominutí daně?

Prominutí daně znamená, že vaše platby, které jsme na náš účet přijali v listopadu a prosinci, budou s 0% DPH. Prominutí DPH se zohlední ve vašem nejbližším vyúčtování.

Týká se mě prominutí daně?

Prominutí daně se při splnění podmínek pro prominutí týká všech zákazníků, kteří v období 1. 11. 2021 – 31. 12. 2021 uhradí platby za elektřinu/plyn nebo u nich proběhne v daném období vyúčtování.

Nejsem plátce DPH týká se mě prominutí daně také?

Ano, prominutí daně se týká všech zákazníků bez rozdílu, tzn. domácností, podnikatelů, plátců DPH i neplátců DPH a vztahuje se na vyúčtování elektřiny a plynu.

Musím o prominutí požádat?

Ne, nemusíte nic dělat, daň je automaticky prominuta všem zákazníkům, kterých se prominutí daně týká.

Proč se mi nezměnila výše záloh?

Přijaté platby v listopadu a prosinci vám budou v plné výši účtovány na vaši spotřebu. Prominutí DPH se zohlední ve vašem nejbližším vyúčtování.

Co když zaplatím zálohy do budoucna?

Platby přijaté v prosinci 2021, použité i pro vyrovnání budoucích záloh, zúčtujeme s 0 % DPH.

Kdo mi vrátí prominutou daň?

Prominutou daň vám při splnění podmínek pro prominutí vrátíme ve výsledném vyúčtování spotřeby.

Proč nemůžu dostat daňový doklad k přijaté platbě listopad/prosinec?

Platby přijaté v listopadu a prosinci mají sazbu 0 % DPH, proto není možné vystavit daňový doklad.

Proč nemám ve vyúčtování žádné platby s prominutím daně, když mám zálohy na listopad a prosinec uhrazeny (platby předem)?

Je to z důvodu, že přijaté platby byly uhrazeny v období, kdy se na ně prominutí daně nevztahuje. Zálohy byly zaplaceny mimo období 1. 11. 2021 – 31. 12. 2021.

Proč nemám z listopadové zálohy odečtené DPH?

Prominutí DPH se promítne až ve vyúčtování.

Co se stane, když zaplatím zálohu v listopadu nebo prosinci za leden?

Platba bude přijata s nulovou DPH a přiřazena na úhradu lednové zálohy.

Vyúčtování budu mít až v létě je možné dostat peníze z prominutí daně dříve?

Bohužel není. Prominutí se projeví skutečně až ve vyúčtování.

Neobdržel jsme nový plán záloh. Kdy ho dostanu?

Nový plán záloh se nevystavuje. Výše záloh a platební údaje pro měsíce s nulovou sazbou DPH zůstávají stejné. Prominutá DPH se projeví až ve vyúčtování.

Zaplatil jsem v listopadu a prosinci vyšší částku záloh na více období dopředu. Co se stane?

Platba bude přijata s nulovou sazbou DPH a přiřazena na úhradu budoucích záloh.

Další podrobnosti najdete také na webu Ministerstva financí České republiky.

Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.