Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.

Greenwashing: když je elektřina eko jenom jako

Zelenou elektřinu už dnes nabízí celá řada dodavatelů. Není ale všechno zlato, co se třpytí. A není ani všechna elektřina zelená, co se jako zelená tváří. S elektřinou je to totiž o něco složitější, než s jinými produkty. Elektřina je komodita a ve vaší zásuvce odvede stejnou službu bez ohledu na to, z jakého zdroje se vyrobí. Velký rozdíl je ale v tom, zda je výroba elektřiny ekologická a udržitelná.

Některé zelené tarify jsou ekologické jenom svým tvrzením.

Svou peněženkou rozhodujete o tom, jaká elektřina se vyrábí

Elektřina pocházející z různých zdrojů putuje k zákazníkům přes elektrickou přenosovou soustavu. Elektrony se v síti pomíchají a spotřebitelé elektřiny pochopitelně nepoznají, jestli jim do zásuvky doputoval „zelený“ elektron třeba z větrné elektrárny, nebo „hnědý“ elektron z uhelné.

Pořízením zelené elektřiny sice neovlivníte tok elektronů v síti, ale spolu s platbou za energie vysíláte jasný signál, že podporujete elektřinu z obnovitelných zdrojů a čistou budoucnost. Stejně jako u potravin a kosmetiky i u elektřiny platí, že každý z nás se může vědomě rozhodnout mezi tradičním produktem a jeho šetrnou alternativou. Nenechte se ale zlákat zeleným marketingem nebo účetními triky a dobře se podívejte, jaká elektřina se skrývá pod zeleným nátěrem.

Někteří dodavatelé elektřiny kromě běžných tarifů nabízejí i zelené. Jako spotřebitel si u nich pořídíte ekologickou variantu a dostanete tzv. záruku původu, že vaše elektřina pochází ze zelených zdrojů. Ve skutečnosti tomu ale tak být nemusí. Někteří poskytovatelé energií totiž nakupují elektřinu z různých zdrojů – obnovitelných, neobnovitelných i anonymní elektřinu z burzy a používají různé triky, jak ji prodat jako zelenou elektřinu.  

Trik číslo 1: účetní

Jedná se o častou praxi, kdy dodavatel účetně alokuje část elektřiny koupené ze zelených zdrojů k vašemu „zelenému“ tarifu. Na pokrytí vaší spotřeby nemusí nakoupit žádnou zelenou elektřinu navíc. Pořízením takového „zeleného“ tarifu se tedy spotřeba elektřiny z fosilních zdrojů nesníží, vyrobí se jí stále stejně. Takový dodavatel nemá opravdový záměr dlouhodobě rozvíjet obnovitelné zdroje, ale jeho motivací je uspokojit poptávku části zákazníků. Nabízet současně běžný tarif a zelený tarif je podobně autentické chování jako kdyby řezník nabízel veganské produkty. „Zelený“ tarif se nažral a elektřina z uhlí zůstala celá.

Nabízet zelený tarif je dnes mezi dodavateli energií v módě, i když u nich zůstává vše při starém a množství nakoupené zelené a běžné elektřiny se nemění. Stačí jen část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů účetně alokovat zákazníkům se „zeleným“ tarifem a vystavit jim certifikát o 100% zeleném původu jimi spotřebované elektřiny. A zákazníkům s běžným tarifem již obvykle chybí informace, že na jejich spotřebu bylo využito o to více uhelné a jaderné energie.

Trik číslo 2: certifikátový

Někteří dodavatelé používají ještě větší podpásovku, kterou je trik se zárukami původu. Zelenou elektřinu od výrobců nenakoupí vůbec, ale pořídí si pouze certifikát původu zelené elektřiny. Dál klidně nakupují elektřinu třeba z uhlí, kterou zcela legálně „ozelení“ zeleným certifikátem. Ten ale osvědčuje zelenou elektřinu vyrobenou někde úplně jinde, kterou ve skutečnosti nakoupil někdo úplně jiný. A to často dokonce i v jiné zemi, např. v Norsku, kde pochází téměř veškerá elektřina ze zelených zdrojů. S certifikáty se totiž obchoduje v rámci evropského trhu zcela odděleně od trhu se samotnou elektřinou.

Je to jako kdybyste si koupili fair trade čokoládu s certifikátem a zárukou, že je vyrobena z férově pěstovaných kakaových bobů. Pak byste ale zjistili, že byla ve skutečnosti vyrobena z běžných kakaových bobů vypěstovaných za neférových podmínek a prodejce čokolády k ní jen koupil certifikát. Z férově vypěstovaných kakaových bobů, ke kterým byl vydán „váš“ certifikát, by ve skutečnosti byla vyrobena jiná čokoláda. Na ní by si ale pochutnal někdo jiný a vám by zůstal jen prázdný certifikát.

Greenwashing je legální klamání spotřebitele

Oddělení skutečné fair trade čokolády od certifikátu jejího původu bychom asi považovali za podvod. Nicméně s elektřinou je to trochu jinak. Elektrony se v distribuční síti smíchají všechny dohromady a konečný spotřebitel už nemůže poznat, odkud k němu do zásuvky přitekly. Mnoho prodejců toho bohužel zneužívá a jako „zelenou“ prodává běžnou elektřinu třeba z uhlí zabalenou do zeleného certifikátu.

Lakování běžných produktů na zelenou barvu se nazývá greenwashing. Podle nás je to klamání spotřebitele a neférový přístup k zákazníkovi. Bohužel je to ale zcela legální. A neděje se to pouze u nás v Česku, se stejným problémem se potýkají třeba i ve Velké Británii.

Nenechte se vodit za nos

Hříchy greenwashingu snadno odhalíte, když se na svého dodavatele energie podíváte jako na celek.

  • Zajímejte se o to, jestli o udržitelnosti pouze mluví v rámci nejnovější kampaně nebo jí opravdu žije. Nepodléhejte reklamě, ale vyhledejte si informace a podrobnější fakta. Chtějte vidět důkaz, kterým může být například věrohodný certifikát nebo nezávislé ověření.
  • Nespokojte se s neurčitými produktovými přívlastky jako je „zelený“ nebo „přírodní“, ale hledejte odpověď na otázku, co jimi dodavatel konkrétně myslí.
  • Šiřitele greenwashingu odhalíte například z ročního vyúčtování. Každý dodavatel v něm uvádí energetický mix, který ukáže procentní zastoupení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů v portfoliu.
  • Když ve firmě připravujete výběrové řízení na dodavatele, zařaďte mezi hodnotící kritéria environmentální aspekt – tedy podíl nákupu obnovitelných zdrojů energie. Bodově zvýhodněte nabídku dodavatele, který prokáže, že do svého portfolia nakoupil co nejvyšší podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Opravdu zelená elektřina  

V Nano Energies věříme, že naše elektřina má být férová k planetě i k zákazníkům, kteří si ji kupují. Dosud jsme jediná společnost na českém energetickém trhu, která nabízí výhradně zelenou elektřinu. Elektřinu z fosilních nebo jaderných zdrojů vůbec nenabízíme a ani v minulosti jsme ji v nabídce nikdy neměli. Naším hlavním cílem je, aby se zvýšila poptávka po zelené elektřině a toho bychom nemohli dosáhnout tím, že bychom vedle zelené elektřiny prodávali i elektřinu z uhlí.

Naši elektřinu vykupujeme pouze od malých lokálních výrobců v České republice – větrnou energii nám dodávají malé větrné elektrárny např. v Jindřichovicích pod Smrkem v Jizerských horách, energii vyrobenou například z prošlých potravin nám poskytuje bioplynka v Rapotíně na Jesenicku a zemědělský odpad zpracovávají v Kněžicích u Nymburka. Energii ze slunce poskytují solární panely na střechách několika stovek rodinných domů a výrobních hal. S naším tarifem Nazeleno máte 100% jistotu, že si kupujete opravdu jen zelenou elektřinu, protože jinou ani od výrobců nekupujeme. A abychom jí měli dostatek i během doby, kdy tolik nesvítí nebo nefouká, vykupujeme od výrobců dvojnásobné množství, než pro naše koncové zákazníky skutečně potřebujeme.

Usilujeme o udržitelný svět pro příští generaci

V blízké budoucnosti chceme prosadit změny, které z našeho světa udělají lepší místo pro život a zajistí udržitelnou budoucnost i dalším generacím. Usilujeme o nastartování změn, které vytvoří zelenější a decentralizovanou energetiku.

Zisk z prodeje zelené elektřiny chceme proto částečně investovat do výstavby nových obnovitelných zdrojů energie a dlouhodobě tak zvyšovat jejich podíl v elektrické síti. Velký potenciál vidíme v komunitní výrobě elektrické energie a chceme podpořit každého, kdo chce obnovitelnou energii vyrábět. Postupně budujeme rostoucí komunitu partnerů, kteří s námi tvoří udržitelnější energetiku a dáváme jim možnost se s námi na čisté energetice podílet. Chceme, aby naše země byla zelená skrz naskrz, nejen navenek.

Podívejte se kolik stojí elektřina právě teď.